Håndklæder

Naram Badehåndklæde, Camel & Ultramarine Blue
Naram Gæstehåndklæde, Camel & Ultramarine Blue
Naram Badehåndklæde, Baby pink & Ski patrol
Naram Gæstehåndklæde, Baby pink & Ski patrol
Naram Gæstehåndklæde, Creme & Ink
Naram Gæstehåndklæde, Lilac & Neon yellow